1.
LESIAKOWSKI, Krzysztof. Korupcja ludzi z ekipy Edwarda Gierka. Wspomnienia wiceprezesa NIK Władysława Piłatowskiego z lat 1980–1981. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały [online]. 9 grudzień 2020, nr 18, s. 269–303. [udostępniono 21.7.2024]. DOI 10.12775/Polska.2020.10.