1.
WICENTY, Daniel. Gdańscy dziennikarze nomenklaturowi: portret zbiorowy. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały [online]. 9 grudzień 2020, nr 18, s. 131–185. [udostępniono 22.1.2022]. DOI 10.12775/Polska.2020.06.