1.
TARKA, Krzysztof. Zanim został ministrem. O kontaktach Ryszarda Zakrzewskiego z wywiadem PRL. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały [online]. 1 luty 2018, nr 15, s. 315–335. [udostępniono 25.7.2024]. DOI 10.12775/Polska.2017.14.