1.
PAŁKA, Jarosław. Generał Zygmunt Duszyński – dowódca polskiego frontu nadmorskiego. Zarys biografii. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały [online]. 1 luty 2018, nr 15, s. 261–314. [udostępniono 1.10.2023]. DOI 10.12775/Polska.2017.13.