1.
WOLSZA, Tadeusz. Dwa oblicza redaktora Władysława Litmanowicza. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały [online]. 1 grudzień 2016, nr 14, s. 339–357. [udostępniono 16.7.2024]. DOI 10.12775/Polska.2016.12.