1.
WERNER, Krzysztof Stanisław. Działalność Fan Clubu The Beatles w Lublinie. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały [online]. 1 grudzień 2016, nr 14, s. 275–305. [udostępniono 27.11.2021]. DOI 10.12775/Polska.2016.10.