1.
ROSENBERG, Michał. Działalność sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 na przykładzie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Pracowników Teatru. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały [online]. 1 grudzień 2016, nr 14, s. 205–234. [udostępniono 18.5.2024]. DOI 10.12775/Polska.2016.08.