1.
SZUMSKI, Jakub. Międzynarodowy terroryzm w polskiej literaturze i prasie lat siedemdziesiątych XX wieku (wybrane przykłady). Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały [online]. 1 grudzień 2016, nr 14, s. 161–187. [udostępniono 2.2.2023]. DOI 10.12775/Polska.2016.06.