1.
JUŹWIK, Aleksander. Placówki opieki całkowitej i otwartej Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 1945–1952. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały [online]. 1 grudzień 2016, nr 14, s. 5–28. [udostępniono 1.12.2021]. DOI 10.12775/Polska.2016.01.