Pałka, J. „Generał Zygmunt Duszyński – dowódca Polskiego Frontu Nadmorskiego. Zarys Biografii”. Polska 1944/45-1989. Studia I Materiały, nr 15, luty 2018, s. 261-14, doi:10.12775/Polska.2017.13.