Wolsza, T. „Dwa Oblicza Redaktora Władysława Litmanowicza”. Polska 1944/45-1989. Studia I Materiały, nr 14, grudzień 2016, s. 339-57, doi:10.12775/Polska.2016.12.