Szumski, J. „Międzynarodowy Terroryzm W Polskiej Literaturze I Prasie Lat siedemdziesiątych XX Wieku (wybrane przykłady)”. Polska 1944/45-1989. Studia I Materiały, nr 14, grudzień 2016, s. 161-87, doi:10.12775/Polska.2016.06.