[1]
R. Ptaszyński, „Kampania antysemicka w środowisku lekarzy Szczecina 1967–1968. Przypadek Jerzego Gelbera”, PL1944, nr 18, s. 305–325, grudz. 2020.