[1]
D. Wicenty, „Gdańscy dziennikarze nomenklaturowi: portret zbiorowy”, PL1944, nr 18, s. 131–185, grudz. 2020.