[1]
P. Donefner, „Sekretarz propagandy sukcesu. Jerzy Łukaszewicz – przyczynek do biografii politycznej”, PL1944, nr 17, s. 297–312, grudz. 2019.