[1]
J. Pałka, „Generał Zygmunt Duszyński – dowódca polskiego frontu nadmorskiego. Zarys biografii”, PL1944, nr 15, s. 261–314, luty 2018.