[1]
T. Wolsza, „Dwa oblicza redaktora Władysława Litmanowicza”, PL1944, nr 14, s. 339–357, grudz. 2016.