[1]
K. S. Werner, „Działalność Fan Clubu The Beatles w Lublinie”, PL1944, nr 14, s. 275–305, grudz. 2016.