[1]
M. Rosenberg, „Działalność sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 na przykładzie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ «Solidarność» Pracowników Teatru”, PL1944, nr 14, s. 205–234, grudz. 2016.