[1]
A. Juźwik, „Placówki opieki całkowitej i otwartej Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 1945–1952”, PL1944, nr 14, s. 5–28, grudz. 2016.