Ptaszyński, R. (2020) „Kampania antysemicka w środowisku lekarzy Szczecina 1967–1968. Przypadek Jerzego Gelbera”, Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, (18), s. 305–325. doi: 10.12775/Polska.2020.11.