Lesiakowski, K. (2020) „Korupcja ludzi z ekipy Edwarda Gierka. Wspomnienia wiceprezesa NIK Władysława Piłatowskiego z lat 1980–1981”, Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, (18), s. 269–303. doi: 10.12775/Polska.2020.10.