Wicenty, D. (2020) „Gdańscy dziennikarze nomenklaturowi: portret zbiorowy”, Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, (18), s. 131–185. doi: 10.12775/Polska.2020.06.