Donefner, P. (2019) „Sekretarz propagandy sukcesu. Jerzy Łukaszewicz – przyczynek do biografii politycznej”, Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, (17), s. 297–312. doi: 10.12775/Polska.2019.09.