Tarka, K. (2018) „Zanim został ministrem. O kontaktach Ryszarda Zakrzewskiego z wywiadem PRL”, Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, (15), s. 315–335. doi: 10.12775/Polska.2017.14.