Wolsza, T. (2016) „Dwa oblicza redaktora Władysława Litmanowicza”, Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, (14), s. 339–357. doi: 10.12775/Polska.2016.12.