Werner, K. S. (2016) „Działalność Fan Clubu The Beatles w Lublinie”, Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, (14), s. 275–305. doi: 10.12775/Polska.2016.10.