Rosenberg, M. (2016) „Działalność sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 na przykładzie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ «Solidarność» Pracowników Teatru”, Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, (14), s. 205–234. doi: 10.12775/Polska.2016.08.