Szumski, J. (2016) „Międzynarodowy terroryzm w polskiej literaturze i prasie lat siedemdziesiątych XX wieku (wybrane przykłady)”, Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, (14), s. 161–187. doi: 10.12775/Polska.2016.06.