Juźwik, A. (2016) „Placówki opieki całkowitej i otwartej Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 1945–1952”, Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, (14), s. 5–28. doi: 10.12775/Polska.2016.01.