Ptaszyński, Radosław. 2020. „Kampania Antysemicka W środowisku Lekarzy Szczecina 1967–1968. Przypadek Jerzego Gelbera”. Polska 1944/45-1989. Studia I Materiały, nr 18 (grudzień):305-25. https://doi.org/10.12775/Polska.2020.11.