Pałka, Jarosław. 2018. „Generał Zygmunt Duszyński – dowódca Polskiego Frontu Nadmorskiego. Zarys Biografii”. Polska 1944/45-1989. Studia I Materiały, nr 15 (luty):261-314. https://doi.org/10.12775/Polska.2017.13.