Wolsza, Tadeusz. 2016. „Dwa Oblicza Redaktora Władysława Litmanowicza”. Polska 1944/45-1989. Studia I Materiały, nr 14 (grudzień):339-57. https://doi.org/10.12775/Polska.2016.12.