Rosenberg, Michał. 2016. „Działalność Sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” W Latach 1980–1981 Na przykładzie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ «Solidarność» Pracowników Teatru”. Polska 1944/45-1989. Studia I Materiały, nr 14 (grudzień):205-34. https://doi.org/10.12775/Polska.2016.08.