PAŁKA, J. Generał Zygmunt Duszyński – dowódca polskiego frontu nadmorskiego. Zarys biografii. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, [S. l.], n. 15, p. 261–314, 2018. DOI: 10.12775/Polska.2017.13. Disponível em: https://apcz.umk.pl/PL1944/article/view/Polska.2017.13. Acesso em: 1 paź. 2023.