ROSENBERG, M. Działalność sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 na przykładzie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Pracowników Teatru. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, [S. l.], n. 14, p. 205–234, 2016. DOI: 10.12775/Polska.2016.08. Disponível em: https://apcz.umk.pl/PL1944/article/view/Polska.2016.08. Acesso em: 19 maj. 2024.