Ptaszyński, R. (2020). Kampania antysemicka w środowisku lekarzy Szczecina 1967–1968. Przypadek Jerzego Gelbera. Polska 1944/45-1989. Studia I Materiały, (18), 305–325. https://doi.org/10.12775/Polska.2020.11