Tarka, K. (2018). Zanim został ministrem. O kontaktach Ryszarda Zakrzewskiego z wywiadem PRL. Polska 1944/45-1989. Studia I Materiały, (15), 315–335. https://doi.org/10.12775/Polska.2017.14