Pałka, J. (2018). Generał Zygmunt Duszyński – dowódca polskiego frontu nadmorskiego. Zarys biografii. Polska 1944/45-1989. Studia I Materiały, (15), 261–314. https://doi.org/10.12775/Polska.2017.13