Wolsza, T. (2016). Dwa oblicza redaktora Władysława Litmanowicza. Polska 1944/45-1989. Studia I Materiały, (14), 339–357. https://doi.org/10.12775/Polska.2016.12