Werner, K. S. (2016). Działalność Fan Clubu The Beatles w Lublinie. Polska 1944/45-1989. Studia I Materiały, (14), 275–305. https://doi.org/10.12775/Polska.2016.10