Rosenberg, M. (2016). Działalność sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 na przykładzie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Pracowników Teatru. Polska 1944/45-1989. Studia I Materiały, (14), 205–234. https://doi.org/10.12775/Polska.2016.08