Juźwik, A. (2016). Placówki opieki całkowitej i otwartej Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 1945–1952. Polska 1944/45-1989. Studia I Materiały, (14), 5–28. https://doi.org/10.12775/Polska.2016.01