(1)
Ptaszyński, R. Kampania Antysemicka W środowisku Lekarzy Szczecina 1967–1968. Przypadek Jerzego Gelbera. PL1944 2020, 305-325.