(1)
Donefner, P. Sekretarz Propagandy Sukcesu. Jerzy Łukaszewicz – Przyczynek Do Biografii Politycznej. PL1944 2019, 297-312.