(1)
Pałka, J. Generał Zygmunt Duszyński – dowódca Polskiego Frontu Nadmorskiego. Zarys Biografii. PL1944 2018, 261-314.