(1)
Wolsza, T. Dwa Oblicza Redaktora Władysława Litmanowicza. PL1944 2016, 339-357.