(1)
Werner, K. S. Działalność Fan Clubu The Beatles W Lublinie. PL1944 2016, 275-305.