(1)
Rosenberg, M. Działalność Sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” W Latach 1980–1981 Na przykładzie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Pracowników Teatru. PL1944 2016, 205-234.