[1]
Ptaszyński, R. 2020. Kampania antysemicka w środowisku lekarzy Szczecina 1967–1968. Przypadek Jerzego Gelbera. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały. 18 (grudz. 2020), 305–325. DOI:https://doi.org/10.12775/Polska.2020.11.